وی پیمنت

تحصیل در کره ی جنوبی

تحصیل در کره جنوبی

کره جنوبی یا جمهوری کره در قسمت جنوبی شبه جزیره‌ی کره واقع شده است.