وی پیمنت

قوانین و مقررات

هنگام استفاده از سایت و خدمات آن شما با رعایت تمام شرایط زیر موافقت می کنید.

 

  • استفاده از خدمات این سایت به منزله قبول مفاد این قرارداد می باشد.
  • سرویس گیرنده موظف است قبل از هر بار پرداخت، شرایط و مقررات استفاده از سایت (متن حاضر) را مجددا مطالعه کند و انجام پرداخت به منزله قبول مجدد تمام شرایط این بخش می باشد.

 

مشتری سایت ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

پرداخت به صوت نقدی بوده و کلیه مراحل خرید و ارائه سرویس پس از تسویه حساب کامل انجام خواهد شد.

در صوت نیاز، خریدار موظف به ارائه شناسه کاربری و رمز عبور مربوط به خرید بوده واین سایت مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان ناشی از نقصان این اطلاعات ندارد.

این سایت مسئولیتی در قبال هر گونه هزینه مازاد پستی ، گمرکی ، جریمه و ….. جز مورد و مبلغ ذکر شده در فرم سفارش را نخواهد داشت.

این سایت مسئولیتی در قبال صلاحیت و معتبر بودن سایتها نداشته و احراز صلاحیت بر عهده خریدار محترم میباشد.

این سایت در هیچ موردی پاسخگوی عدم عمل فروشنده به تعهدات در زمینه خرید ها یا ارائه خدمات و … نبوده و هر گونه پیگیری در این زمینه بر عهده خریدار خواهد بود.

این سایت موظف است پس از دریافت رسید تراکنش یک نسخه از آن را جهت اطلاع و پیگیری های لازم در اختیار مشتری قرار دهد.